Lär dig ett nytt språk inför resan

Hur lär du bäst lär dig ett främmande språk

Om du plötsligt blir sugen på att lära dig ett språk hur gör du då? Det finns några alternativ och i samtliga handlar det om utbildning, att lära sig det nya språket med någon form av undervisning eller handledning. Men för att göra det lättare för dig kan du ta del av våra artiklar och inlägg som kan guida och informera dig som har funderingar kring språk, utbildning och översättning.

I Sverige har vi en lång tradition att utbilda vuxna i allt möjligt och omöjligt, och språkutbildning går att få på flera håll. På den lite enklare nivån handlar det om att studieförbunden ofta anordnar kurser i turistspråk, utbildningar som syftar till att deltagarna ska kunna kommunicera och göra sig förstådda på en utlandssemester.

Fråga om vägen och beställa mat och dryck är exempel på vad dessa kurser inriktar sig mot. Det är ofta tillräckligt för det syftet och i många fall ger det blodad tand att gå vidare och läsa mera. Den kommunala vuxenutbildningen, Komvux, har också en lång tradition att lära ut språk på gymnasienivå. Då har man kommit lite längre än att bara lära sig vad man behöver kunna som turist. Kurserna går ofta på kvällstid för att man ska kunna kombinera dessa med arbete.

Utbildningen håller en hög nivå då lärarna är behöriga språklärare och har många års erfarenhet och ständigt uppdaterar sig om språket. Nästa steg i utbildningstrappan är universitetsstudier. På den nivån finns det många språk att välja på men studietakten är hög och kraven på förkunskaper är även de höga. Man kan inte börja studera språk på den nivån utan att ha vissa kunskaper sedan tidigare. Om vi återvänder till turistspråket så finns det ofta ett roligt alternativ. På de flesta turistorter finns det oftast en möjlighet att ta en kurs i hemlandets tungomål.

Det är ett trevligt sätt att få en ytterligare dimension av vistelsen på semesterorten samtidigt som man kan praktisera sina nyvunna språkkunskaper så fort man kommer ut ur klassrummet. Ofta är lärarna engelskspråkiga så för att få ett utbyte av en sådan kurs bör man ha grundläggande kunskaper i engelska. Nyckeln till ett nytt språk är utbildning i någon form. Det finns faktiskt möjlighet att genom mobilen lära sig lite grunder i ett språk. Idag finns ett stort utbud av appar som man kan ladda ner och sitta hemma och träna. Läs vidare här på sidan så får du veta mer.