Lär dig ett nytt språk inför resan

Posts by Category : Företagande

Om att jobba med översättning

Om du är tvåspråkig öppnar detta många möjligheter för arbete hemifrån, till exempel tvåspråkiga telefoncenter, översättningar, tolkarbete, navigeringshjälp, onlineundervisning och mer. Naturligtvis kan vart och ett av dessa jobb kräva andra färdigheter utöver din språkförmåga. Även jobb varierar beroende på vilka språk du talar. 

Frilans eller anställd

Många översättningsjobb blir gjorda av frilansare, men vissa företag anställer hembaserade översättare. Tänk på att om du har en tvåspråkig färdighet kan du också ta med tvåspråkiga som nyckelord i din jobbsökning för alla typer av jobbkategorier. Vill du starta eget företag och behöver finansiering, så är Krea ett finansinstitut som hjälper nyföretagare.

Auktoriserad översättare

I vissa fall är det nödvändigt att översättaren ska vara auktoriserad. Det kan exempelvis vara betyg på främmande språk, som är nödvändiga när du söker jobb, eller till skola/universitet när du söker utbildning. Det gäller också legala handlingar, till exempel om du har varit gift och nu är skild, då måste du få skilsmässodomen översatt till det nya språket ifall du vill gifta dig igen. I sådana fall kan endast översättningar som blivit gjorda av auktoriserad översättare bli godkända.

Många blir kuggade

I Sverige är det Kammarkollegiet som utfärdar auktoriseringen. Många känner sig kallade, men få blir utvalda. Omkring 80 procent av de sökande underkänns i de hårda proven.

Lösningar för ditt företag

När du driver ett företag är det en hel del att tänka på. Att kunna köpa in olika tjänster för att underlätta för dig som chef gör en stor skillnad i det vardagliga livet. 

Delegera arbete

Att delegera arbete är något som en chef definitivt kunna göra. Det är en del som nästan ska komma som en självklarhet och det ska bara ske genom naturligt utdelande av arbete. Det finns dock delar av arbetet som är svår att delegera ut och som inte någon på företaget ska hantera förutom chefen. Det betyder att det alltid finns delar som en chef inte kan delegera bort. Driver man ett stort företag är det en hel del att hantera på vardaglig basis och därför kan det vara bra att se över möjligheten att köpa in olika typer av tjänster.

E-handlar är en bra fingervisare

Något som E-handlare verkligen har anammat bra är att outsourca delar av sin verksamhet. Detta för att det är otroligt lönsamt i längden, och alla har inte råd att ha flera anställda på områden som inte berör en stor del av arbetsbördan. En stor del av en verksamhet är att hantera logistiska delar, det kan vara allt ifrån skicka varor till att ta emot olika varor. De som inte hanterar logistik i sin vardag på företaget arbetar ofta med internet-verksamhet. Oavsett vad, så kan man enkelt hitta företag att outsourca delar av sin verksamhet till för att öka lönsamheten.